top of page
Betingelser Management for Hire fra Økonomiadvokat v CEO Roy Nordli

BETINGELSER INNLEIE ØKONOMIADVOKAT

Betingelser innleide konsulenter

Timepris eks. offentlige avgifter: fra kr. 900,- til kr. 2.000,- pr. time avhengig av omfang og varighet.    

Reisekostnader dekkes iht. statens satser.

Kontakt Roy Nordli for nærmere pristilbud. 


 

bottom of page