top of page
Eiendomsmegler advokat Roy Nordli

ØKONOMIADVOKAT TILBYR
PRIVATMEGLER PAKKEN

Selger du din eiendom selv uten megler?

Har du planer om å selge en eiendom, eller allerede har en kjøper og trenger hjelp til å gjennomføre det økonomiske oppgjøret med kontrakt, tinglysing, oppgjør med selgers bankforbindelse etc. kan Økonomiadvokat bistå deg.

 

Som autorisert eiendomsmegler, og registrert i Finanstilsynet, kan vi bistå med økonomisk oppgjør ved privat salg av følgende type eiendommer:

  • hytte

  • enebolig

  • næringseiendom

  • gårdsbruk

Kjøper og selger får kjøpekontrakt for utfylling elektronisk. Økonomiadvokat tinglyser urådighetserklæring, stiller garanti overfor kjøpers bank, besørger tinglysing av sikkerhet for kjøpers bank, bistår med at selgers bank innfrir gamle panteheftelser i eiendommen, evt. utbetaler resterende av salgssummen til selger. Vi utarbeider pantedokumenter for kjøpers bankforbindelse, og sender disse elektronisk til banken for godkjennelse.

Når pantedokument og skjøte er tinglyst, og pengene klar for oppgjør, igangsettes overtakelsesprosessen med overtakelsesprotokoll. Når det er signert overtaktelsesprotokoll, utbetales resterende av kjøpesummen etter fradrag av omkostninger etc.

Det forutsettes at eiendommens verdi er minst 10% høyere enn pengeheftelsene på eiendommen for at Økonomiadvokat kan påta seg oppgjørsoppdraget.

Kjøper og selger må begge kunne signere elektronisk på dokumenter og avtaler ved bruk av Bank Id.

Ved privat salg, utenom til egen slekt, kreves at selger tegner eierskifteforsikring gjennom våre samarbeidspartnere. Dette fordi vi ønsker å sikre også uforutsette hendelser for selger sin del, med de konsekvenser dette kan medføre. Trygghet for våre kunder gir trygghet også for oss, og derved unngå i ettertid å bli involvert i uforutsette hendelser. Noe som betyr at vi gir deg en rimeligere pris.

For selger av hytte eller bolig betyr eierskifteforsikring en sikkerhet mot krav som skyldes skjulte feil og mangler. For kjøper betyr det at han har en søkegod part å forholde seg til og vil være sikret erstatning dersom kravet er begrunnet.

Privatmeglerpakken:

Oppgjørsoppdrag honorar: (*)                  

Garantiforsikring overføring kjøpesum: 

Pantsettelse urådighetserklæring:

  
Oppgjørshonorar/tinglysing kjøper/selger:  
Tinglysning pantedokument kjøpers bank:   
Garantiforsikring overfor kjøpers bank:

Utlegg etc. til tinglysing, utskrift grunnboken, innhenting av kommunale/offentlige opplysninger. 

 

3D animasjon av solforhold på tomten for å se utsikt og solas bevegelse 24/365 : 

(*) Ved salg av eiendommer over kr. 2.000.000,- tilkommer i tillegg 1% i oppgjørsoppdrag utover kr. 15.000,-. 

kr. 12.500

kr. 2.500

kr. 4.500

kr. 3.000

kr. 5.000

kr. 1.500

kr. 3.750

Solforhold og utsikt i 3D View

Økonomiadvokat tilbyr intesserte kjøpere å animere solforhold og utsikt i 3D fra tomten/eiendommen. Man trenger da ikke vente til våren for å se hvor solen står på himmelen kl 12:00 om dagen; kunden kan animere dette selv 365/24 på PC/nettbrett. Bygg og trær er inntegnet, samt master, høyspent mm. Man kan se sol og skygge på bygg i nærheten. 3D animasjonen gir trygghet for kjøper, og reduserer beslutingsprosessen betraktelig.

(**)Tjenesten tilbys gratis i eiendomsmegler pakken ut 2022. Tilgang 3D view via link. 

ØKONOMIADVOKAT TILBYR
EIENDOMSMEGLER PAKKEN

Ønsker du din eiendom gjennom megler?

Ønsker du hjelp av eiendomsmegler til å gjennomføre hele salgsprosessen, fra planlegging, innhenting av takst, markedsføring, budgivning, salg, sletting av heftelser, innfrielse av bankenes gjeld til selger, tinglysing av pant for kjøpers bankforbindelse, innhenting av lovpålagte opplysinger etc. så kan du velge vår eiendomsmeglerpakke.

Vi benytter oss meglerpakke FLEX kommune, som er en anbefalt pakke utarbeidet i samarbeid med Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge, og skal ivareta god meglerskikk.

Vi benytter e-tinglysing for å effektivisere eiendomsoppgjøret. Det blir da overflødig å sende skjøter, pantedokumenter, urådighetserklæringer, begjæring om sletting av pantedokumenter etc. på papir. Vi sender alle dokumenter elektronisk for tinglysing, og det blir derfor ikke nødvendig å sende papir dokumenter for signering, eller til tinglysing. Dersom kjøper eller selgers bankforbindelse ikke samhandler digitalt med Statens Kartverk, vil vil normalt ikke påta oss oppdraget.

Etinglysing innebærer også at både kjøper og selger kan reise på jobb, på ferie etc. uavhengig av selve oppgjørsprosessen og betalingene etc. Kjøper og selger signerer begge elektronisk på alle dokumenter.

​Som autorisert eiendomsmegler registrert i Finanstilsynet, kan vi bistå med eiendomsmegling av følgende type eiendommer:

  • hytte

  • enebolig

  • næringseiendom

  • gårdsbruk

 

​Som eiendomsmegler kreves at selger og kjøper tegner eierskifteforsikring gjennom våre samarbeidspartnere. Dette fordi vi ønsker å sikre også uforutsette hendelser for selger sin del, med de konsekvenser dette kan medføre. Trygghet for våre kunder gir trygghet også for oss, og derved unngå i ettertid å bli involvert i uforutsette hendelser. Noe som betyr at vi gir deg en rimeligere pris.

 

​For selger av hytte eller bolig betyr eierskifteforsikring en sikkerhet mot krav som skyldes skjulte feil og mangler. For kjøper betyr det at han har en søkegod part å forholde seg til o vil være sikret erstatning dersom kravet er begrunnet.

Eiendomsmeglerpakken:

Meglerprovisjon uavhengig av verdi: 

(min.kr.35.000)

Tilrettelegging uavhengig av verdi:             

Vistningshonorar per visning:                 

Oppgjørshonorar (oppgjør og tinglysing):  

 

Annonsering Finn.no største pakke:    

 

Gebyr innhenting info fra kommunen:

Tinglysingebyr panterettsdokument

med urådighetserklæring:                       

​​​Budgivningspakke elektronisk:                 

​(*) utover 2 visninger er honorar kr 1.875,- pr. visning.

3D animasjon av solforhold på tomten for å se utsikt og solas bevegelse 24/365:
 

Annet som evt. kommer som tillegg:

​E-takst:                                                

Fotografering fotograf (etter regning) fra: 

Oppslag i grunnboken:                            

Garantistillelse overfor bank:                    

Boligsalgsrapport fra taktsmann:          

Trykking av salgsmateriell papir:           

Muntlig verdiestimat:    

2%

kr. 7.500

gratis,- (*)

kr. 4.500

kr.  4.700

kr.  2.500

kr    600

kr. 1.250 (**)

kr. 3.000

kr. 4.000

kr.   350

kr. 5.000

fra  kr. 4.000

fra  kr. 3.500

gratis

kr   1.600

Ansvarlig eiendomsmegler:
Roy Nordli

bottom of page