top of page

Tid er ikke bestemt enda

|

Webinar ansvarsrett

Kurs for bygg- og entreprenører med ansvarsrett - avholdes løpende

Høyesterett har innført erstatningsansvar for alle som påtar seg ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven. Tidliger deltaker uttaler at webinaret er et "must" for alle som tar på seg ansvarsrett i henhold til plan og bygningsloven.

Kurs for bygg- og entreprenører med ansvarsrett - avholdes løpende

Tid og sted

Tid er ikke bestemt enda

Webinar ansvarsrett

Om arrangementet

Høyesterett har innført nytt privatrettslig erstatningsansvar for selskap med ansvarsrett ifm. brudd på plan- og bygningsloven, og kommer i tillegg til det offentligrettslige ansvaret.

Som eneste firma i Norge tilbyr vi webinar hvor regelendringene gjennomgås. Det legges opp til aktiv deltakelse og spørsmål under veis. Begrenset antall deltakere. Kurset har vært avholdt månedlig siden mai 2021, og arrangeres løpende. Må være minst 10 betalende personer påmeldt for hvert kurs. 

Evaluering fra tidligere deltaker (se flere nedunder):

"Jeg opplevde det som veldig informativt og  foredragsholder klarte og holde et språk som jeg forstod, og hadde  konkrete eksempler der man kunne kjenne seg igjen i. anbefales"

Formål:

  • Gjennomgang av nye regler vedrørende erstatningsansvar for de som har hatt, eller får ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven, samt for deres underleverandører.
  • Bidra til at virksomhetene setter fokus på arbeidet med å innføre nye rutiner for å unngå  erstatningskrav og de kostnader som lange rettslige prosesser medfører, samt gjennomfører egnede opplæringstiltak internt.
  • Gjøre ansatte i plan- og bygningsetaten bevisst på deres rolle for å unngå rettslige prosesser.

Målgruppe for webinaret:

  • Ledelsen, styret og ansatte  i bygge- og anleggsbransjen, entreprenørfirma, tømrerfirma, arkitektfirma, elektrikerfirma, rørleggerfirma mv. som er  gitt ansvarsrett, eller skal søke om ansvarsrett iht. plan- og  bygningsloven.
  • Underentreprenører og underleverandører til selskaper med ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven.
  • Kvalitetsansvarlig og risk manager i ovennevnte selskaper.
  • Kvalitetsrevisor i ovennevnte selskaper.
  • Kontraktsansvarlig i ovennevnte selskaper.
  • Ansatte i kommuner som jobber med plan- og bygningsloven, herunder gir råd, veiledning og oppfølging.
  • Rådgivere til selskaper med ansvarsrett. 

Evaluering fra noen tidligere kursdeltakere:

Avd. leder byggesak Consult Gruppen AS: 

Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10

Total oppleving av webinaret: "Svært nyttig" 

Maskinentreprenør grunnarbeider: "Meget lærerikt"

Artikekt Hem:

Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10

Total oppleving av webinaret:

                             Webinaret er et "must" for alle som tar på seg ansvarsrett i henhold til plan og bygningsloven

Dagllig leder Øverås, Complett Bygg AS:

Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10

Total oppleving av webinaret:

 

                           Jeg opplevde det som veldig informativt og  foredragsholder klarte og holde et språk som jeg forstod, 

                           og hadde  konkrete eksempler der man kunne kjenne seg igjen i. Anbefales.

Forelesere: Roy Nordli og Håkon Kåre Svendsen

Forkunnskaper:

Webinaret krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på de praktiske problemstillingene regelendringene medfører.

Påmelding:

Klikk på "svar på invitasjon" knappen nedunder.  Begrenset antall deltakere. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen rett til refusjon.

Påmeldingsfrist: 24 timer før oppstart.

Pris:

Kr. 2000,-.  

Det gis individuell tilgang til hver enkelt deltaker slik at man ikke må sitte sammen for å delta.

Kursbevis er inkludert:

Kursbeviset dokumenterer lovpålagt opplæring iht. forskrift og organisering, ledelse og medvirkning § 8-1, samt internkontrollforskriften § 5.

Bedriftsinterne webinar:

Webinar kan også gjennomføres som bedriftsinterne webinar etc. Ta kontakt om det er aktuelt.

Kjøp av digitale kurs og webinar er personlig og knyttes til den påmeldte

Dele dette arrangementet

bottom of page