top of page

Tidspunkt ikke bestemt enda.

|

Webinar på din PC, Ipad eller mobil

Webinar HR dom utvidet ansvar etter aksjeloven § 17-1 for styret i morselskapet

Ny Høyesterettsdom fra 13.oktober 2020 utvider ansvarsgrunnlaget etter aksjeloven § 17-1 til også å omfatte styret og aksjonærer i morselskapet dersom de har påført andre aksjonærer i datterselskapet et økonomisk tap ved at aksjene i datterselskapet reduseres i verdi.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Webinar HR dom utvidet ansvar etter aksjeloven § 17-1 for styret i morselskapet

Tid og sted

Tidspunkt ikke bestemt enda.

Webinar på din PC, Ipad eller mobil

Om arrangementet

Ny Høyesterettsdom fra 13.oktober 2020 utvider ansvarsgrunnlaget etter aksjeloven § 17-1 til også å omfatte styret og aksjonærer i morselskapet dersom de har påført andre aksjonærer i datterselskapet et økonomisk tap ved at aksjene i datterselskapet reduseres i verdi.

Dommen er kanskje viktigste endring for mindretallsaksjonærene siden 1997, da ny aksjelov ble vedtatt,  og får betydelige konsekvenser for rettighetene til tusenvis av aksjonærer. 

Vi har sakkyndige som har gjennomgått og analysert høyesterettsdommen, og inviterer nå til et Webinar hvor vi vil presentere resultatet av dommen, og analyser av hvilke konsekvenser dette har får alle mindretallsaksjonærer i Norge.  

Høyesteretts webinaret har en varighet på 2 timer, og det legges opp til at deltakerne kan komme med innspill under presentasjonen. Herunder komme med spørsmål.  

Mål:

Sette deltakerne bedre i stand til bedre og forstå hvordan høyesterettsdommen påvirker mindretalls aksjonærenes rettigheter og morselskapets forpliktelser til å være lojale mot mindretalls aksjonærene.  

Målgruppe: Aksjonærer og styremedlemmer i konsern

Tema: 

Gjennomgang av realitetene i Høyesterettsdommen

Aksjelovens berstemmelser om styreansvar

Forvaltningsansvar 

Tilsynsansvar

Konsernbegrepet i aksjeloven 

Minjoritetsaksjonærer 

Mindretallsaksjonærer

Forhold mellom beslutninger i morselskap og datterselskap

Konserninterne transaksjoner 

Transaksjoner med nærstående 

Likhetsprinsippet i aksjeloven

Flertallsprinsippet i aksjeloven

Lojalitetsplikten

Beskyttelse mot myndighetsmisbruk 

Lover og tilbakevirkende kraft

Høyesterettsdommerer og tilbakevirkende kraft

Praktiske konsekvenser for deg som mindretallsaksjonær

Webinaret krever ingen forkunnskaper. Deltakerne vil få tilsendt høyesterettsdommen pr. mail.

Deltakere må logge seg på tilsendt lenke på ZOOM, og blir da automatisk med i webinaret. Det legges opp til at deltakerne deltar aktivt. 

Det anbefales at deltakerne leser bloggen om Høyesterettsdommen her; https://www.eksterngransking.no/post/høyesterett-gir-mindretallsaksjonærer-utvidet-beskyttelse-mot-tapping.

Pris kr. 800,- pr. deltaker.

Forelesere: 

Roy Nordli - https://www.linkedin.com/in/roy-nordli/

Håkon Svendsen  -  https://www.linkedin.com/in/håkon-kåre-svendsen-08994335

Billetter

Pris

Antall

Total

 • Webinar HR-dom styreansvar

  kr 800,00

  +Tjenestegebyr på kr 20,00

  Denne billetten inkluderer gratis kaffi for de som møter opp! De andre kan be sin kollega om å servere kaffi!

  kr 800,00

  +Tjenestegebyr på kr 20,00

  0

  kr 0,00

Total

kr 0,00

Dele dette arrangementet

bottom of page