top of page

Etikk og taushetsplikt er viktig ved gransking av økonomisk utroskap . Økonomiadvokat kommenterer.

Etiske retningslinjer og taushetsplikt er vesentlig for gjennomføring av granskingsoppdrag. Advokat Roy Nordli har 20 års erfaring med gransking av økonomisk utroskap.


I forbindelse med gjennomføring av oppdrag innen gransking av økonomisk utroskap, økonomisk svindel mv, er det viktig at alle rådgivere følger retningslinjer for gransking.

Mange firma her vedtatt etiske retningslinjer, men som de ikke nødvendigvis følger i praksis! Det gjelder både advokater, regnskapsførere, revisorer, forsikringsselskap og bankansatte.
Økonomiadvokat følger advokatforeningens etiske retningslinjer.

Alle våre sertifiserte revisorer og rådgivere har derfor undertegnet en adferdskode for å tilfredsstille de etiske kravene som styret har stilt.


Denne finnes også hos Norsk Sertifisering som sertifiseringsorgan for revisorer. Våre rådgivere har signert egen taushetserklæring for sitt generelle arbeid i virksomheten, og på vegne av kunder og oppdragsgivere.


Denne taushetserklæringen gjelder også for bestemmelser som er gitt i Personvernforordningen.

Dersom våre kunder krever at deres egne taushetserklæringer benyttes, vil disse bli akseptert dersom de ikke er ulovlige.


Konfidensialitetsavtaler

Våre rådgivere kan også inngå egne konfidensialitetsavtaler med kunden. Informasjon som tilkommer rådgivere behandles alltid konfidensielt. All informasjon om kunder og oppdragsgivere behandles som fortrolig. Med mindre kunden har tatt forbehold, kan Eksterngransking publisere kundens navn på våre web-sider.

Varslingsplikt overfor oppdragsgiver - ikke overfor eksterne parter

Rådgivere har varslingsplikt overfor oppdragsgiver dersom det avdekkes kritikkverdige forhold. Dette i samsvar med avtaler med kunde/oppdragsgiver. Økonomiadvokat ønsker at alle oppdrag skal være en trygg opplevelse for våre kunder.


Advokat Roy Nordli er også foreleser innen økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har utdannelse som advokat, diplomøkonom og Risk Manager.

Opmerkingen


bottom of page