top of page

ISO 37001 Anti-korrupsjon bidrar til en anti-korrupsjonskultur. Økonomiadvokat kommenterer.

Korrupsjon er et "onde" for både samfunnet, bedriftseiere, banker og ansatte. Det er viktig at virksomheten gjennomfører gransking ved mistanke om korrupsjon, og innfører tiltak for å motvirke at dette kan skje. Advokat Roy Nordli er sertifisert Risk Manager, og har lang erfaring som sensor i faget.

Advokat Roy Nordli har 10 års erfaring med ISO standarder, og er sensor for Norsk Sertifisering.
ISO 31000 kan forhindre korrupsjon og økonomisk kriminalitet sier advokat Roy Nordli.


Økonomiadvokat kan bistå med gjennomgang av eksisterende regelverk, og revidere dagens system for anti-korrupsjon i virksomheten. Implementering av ISO 31000 Anti-korrusjon kan være viktig virkemiddel for å forhindre bedrageri i din virksomhet.


Mange innfører ISO-37001 Anti-korrupsjon:


ISO 37001Anti-korrupson er en ny internasjonal standard, vedtatt i 2017 av Standard Norge.


Denne nye standarden er utviklet for å skape en antikorrupsjonskultur i virksomheter og organisasjoner, og er et verktøy for å implementere nødvendige kontrollforanstaltinger. Dette vil igjen øke sjansen for å oppdage korrupsjon, og iverksette tiltak for at det ikke skal skje i fremtiden.

ISO 37001 kan implementeres sammen med øvrige kvalitetsstyringssystemer, eventuelt kan den benyttes av alle som ønsker å verifisere at de har satt antikorrupsjon på dagsorden og ønsker struktur på sitt arbeid.


Implementering av ISO 37001 vil bidra til kvalitet på antikorrupsjonsarbeidet, samtidig som alle øvrige ansatte som jobber med internrevisjon, kvalitetstyringssystemer, HMS etc. vil kunne bidra aktivt. Noe som vil redusere kostnadene med implementering vesentlig, samtidig som prosessen i seg selv vil bidra til å implementere en god antikorrupsjonskultur i virksomheten!


Økonomiadvokat har sertifiserte kvalitetsrevisorer og kvalitetsrådgivere, sertifisert av Norsk Sertifisering AS, som kan bistå med implementering av ISO 37001.


Vi samarbeider også med andre firma som kan bistå med opplæring og implementering.


Advokat Roy Nordli er som eneste advokat i Norge også sertifisert som Risk Manager, Quality Auditor og Quality Manager. Advokat Roy Nordli underviser også i økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor korrupsjon er et viktig tema.


Comentarios


bottom of page