top of page

Kurs for byggfirma og entreprenører med ansvarsrett iht. plbl. Økonomiadvokat holder kurs.

Høyesterett har innført nytt privatrettslig erstatningsansvar for selskap med ansvarsrett ifm. brudd på plan- og bygningsloven, og kommer i tillegg til det offentligrettslige ansvaret. Advokat og sertifisert Quality Manager Roy Nordli er kursansvarlig.

Brudd på ansvarshavers plikter (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende) kan sanksjoneres med både bøter og fengsel. Nytt er at brudd på ansvarshavers plikter kan medføre erstatningsansvar for formuestap overfor 3. mann. Før byggesaksreformen i 1995 var slikt ansvar uaktuelt. Viktige tiltak for å unngå erstatningsansvar er å kjenne til regelverket, samt ha gode kvalitetsrutiner. Advokat Roy Nordli er kursansvarlig.
Unngå å havne i erstatningsansvar ved brudd på plikter iht. plan. og bygningsloven.

Som eneste i Norge tilbyr vi webinar hvor regelendringene gjennomgås. Det legges opp til aktiv deltakelse og spørsmål under veis. Begrenset antall deltakere. Kurset har vært avholdt månedlig siden mai 2021, og arrangeres når det er tilstrekkelig antall påmeldte. Det må være minst 15 deltakere.Evaluering fra tidligere deltaker (se flere nedunder):


"Jeg opplevde det som veldig informativt og foredragsholder klarte og holde et språk som jeg forstod, og hadde konkrete eksempler der man kunne kjenne seg igjen i. Anbefales"

Formål med kurset i ansvarsrett:

 • Gjennomgang av nye regler vedrørende erstatningsansvar for de som har hatt, eller får ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven, samt for deres underleverandører.

 • Bidra til at virksomhetene setter fokus på arbeidet med å innføre nye rutiner for å unngå erstatningskrav og de kostnader som lange rettslige prosesser medfører, samt gjennomfører egnede opplæringstiltak internt.

 • Gjøre ansatte i plan- og bygningsetaten bevisst på deres rolle for å unngå rettslige prosesser.

 • Gjøre private aktører som er søker etter plan og bygningsloven bevisst på deres rolle slik at de unngår et senere erstatningsansvar ved salg av eiendommen


Målgruppe for kurset i ansvarsrett for bygg- og entreprenører:

 • Privatpersoner som er søknadsansvarlig for tiltak etter plan- og bygningsloven

 • Ledelsen, styret og ansatte i bygge- og anleggsbransjen, entreprenørfirma, tømrerfirma, arkitektfirma, elektrikerfirma, rørleggerfirma mv. som er gitt ansvarsrett, eller skal søke om ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven.

 • Underentreprenører og underleverandører til selskaper med ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven.

 • Kvalitetsansvarlig og risk manager i ovennevnte selskaper.

 • Kvalitetsrevisor i ovennevnte selskaper.

 • Kontraktsansvarlig i ovennevnte selskaper.

 • Ansatte i kommuner som jobber med plan- og bygningsloven, herunder gir råd, veiledning og oppfølging.

 • Rådgivere til selskaper med ansvarsrett.


Utbytte for deltakerne som tar kurset for bygg- og entreprenører med ansvarsrett:


Brudd på ansvarshavers plikter (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende) kan sanksjoneres med både bøter og fengsel. Nytt er at brudd på ansvarshavers plikter kan medføre erstatningsansvar for formuestap overfor 3. mann. Før byggesaksreformen i 1995 var slikt ansvar uaktuelt. Viktige tiltak for å unngå erstatningsansvar er å kjenne til regelverket, samt ha gode kvalitetsrutiner.


Evaluering av utbyte fra noen tidligere kursdeltakere:


Avd. leder byggesak Consult Gruppen AS:


Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10


Total oppleving av webinaret: "Svært nyttig"


Maskinentreprenør grunnarbeider: "Meget lærerikt"

Advokat Roy Nordli har selv utviklet kurset, og er også foreleser i økonomisk kriminalitet ved Universtitetet i Sørøst-Norge, og er også foreleser på kurset klientmidler for regnskapsførere og revisorer.
Complett Bygg AS evaluerte kurset med 10 av 10 på faglig utbytte og formidling av innhold. Ta kurset du også!


Artikekt Hem:


Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10


Total oppleving av webinaret:


Webinaret er et "must" for alle som tar på seg ansvarsrett i henhold til plan og bygningsloven.Dagllig leder Øverås, Complett Bygg AS:


Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10


Total oppleving av webinaret:


Jeg opplevde det som veldig informativt og foredragsholder klarte og holde et språk som jeg forstod, og hadde konkrete eksempler der man kunne kjenne seg igjen i. Anbefales.Foreleser i kurset for bygg- og entreprenører med ansvarsrett iht. plbl:


Advokat Roy Nordli har 20 års erfaring som advokat innen bl.a. plan- og bygningsrett, forretningsjus, selskapsrett, bostyrer, mv. Han har videre 6 års erfaring som sensor for Norsk Sertifisering AS ifm. sertifisering av Arbeidsmiljøleder, Kvalitetsrådgiver, Kvalitetsrevisor og Risk Manager. Han har videre 12 års erfaring som bl.a. banksjef, økonomisjef, revisjonssjef og kommunekasserer.

Nordli eneste advokat i Norge som er sertifisert kvalitetsrådgiver, kvalitetsrevisor og risk manager, og har bred erfaring fra næringslivet. Han har utstrakt erfaring med å formidle høyesteretts dommer til folk flest i næringslivet.


Roy Nordli har bl.a. bistått i sak som gjelder Statens Vegvesen, og hvor de sendte usladdet bilde til avvis etter kontroll. Saken har fått stor betydning for Statens Vegvesen sin praksis i forhold til GDPR, og saken kan du lese i Yrkesbil.no - Norges største fagblad for Yrkessjåfører som også har krav på personvern!


Roy Nordli er også foreleser i økonomisk kriminalitet ved Universtitetet i Sørøst-Norge, og er også foreleser på kurset klientmidler for regnskapsførere og revisorer.


Forkunnskaper for å ta kurset i ansvarsrett:


Kurset krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på de praktiske problemstillingene regelendringene medfører.


Påmelding til kurset i ansvarsrett:


Du kan melde deg på kurset i ansvarsrett her.


Klikk på "svar på invitasjon" knappen. Begrenset antall deltakere. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen rett til refusjon.


Påmeldingsfrist: 24 timer før oppstart.


Varighet: 3 1/2 time inklusiv lunsj.


Pris: Kr. 3.500,- pr. person.Kursbevis bygg og entrerenører med ansvarsrett er inkludert:

Kursbeviset dokumenterer lovpålagt opplæring iht. forskrift og organisering, ledelse og medvirkning § 8-1, samt internkontrollforskriften § 5.

Bedriftsinterne webinar bygg- og entreprenører med ansvarsrett:


Webinar kan også gjennomføres som bedriftsinterne webinar etc. Ta kontakt om det er aktuelt. Kjøp av digitale kurs og webinar er personlig og knyttes til den påmeldte


Utvidet kurs tilbys også sammen med Ambita og JUC


Kurset Fallgruver i bygg og entreprenørbransjen tilbys gjennom vår samarbeidspartner JUC.no for de som ønsker en kombinasjon av teori og praktisk verkøy.


Kurset Fallgruber i bygg- og entreprenørbransjen i regi av JUC.no kan du melde deg på her.


Hyttestriden i Larvik er eksempel på virkigheten av sette seg inn i nytt regelverk. Se siste kapittel i saken her!

Comments


bottom of page