top of page

Små sjanser i Finansklagenemnda viser statistikken. Tidligere banksjef kommenterer saken.

Små sjanser i Finansklagenmenda. Hvor mange vinner egentlig frem med sine saker, og hvor store er egentlig kostnadene? Roy Nordli, som kommer fra finansbransjen, kommenterer saken.

Små sjanser i Bankklagenemnda viser statistikken
Roy Nordli har bistått klienter i Finansklagenemnda

Artikkelen gir uttrykk for skribentens holdninger.


Finansklagenemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskap og deres kunder. Finansklagenemnda har skriftlig saksbehandling. I en alminnelig domstol er det 50% sjanse for å vinne frem. I Finansklagenemnda er sjansene dårligere!


Små sjanser Finansklagenemnda


Dagens Næringsliv skrev en artikkel om dette i 2011

80,7 prosent taper: Advokat fraråder misfornøyde bankkunder å ta en David/Goliat-kamp i Bankklagenemnda. I bare 19,3 prosent av tilfellene fikk forbrukeren helt eller delvis medhold i sin klage.


Les hele artikkelen i DN her.


Artikkelens innhold er like relevant i dag. Det er mange næringsdrivende og privatpersoner som har gitt uttrykk for frustrasjon over hvordan de blir behandlet av Finansklagenemnda.Saksbehandlingen i Finansklagenemnda


 • Behandlingen i nemnda er gratis.

 • Behandlingen er skriftlig

 • Behandlingen tillater ikke vitneførsel

 • Sekretariatet utarbeider fremstilling for nemnda

 • Sekretariatet forbereder alle sakene skriftlig

 • Sekretariatet står fritt til å hente ut ytterligere anførsler og bevis fra motparten

 • Sekretariatet kommuniserer ikke med prosessfullmektig men forholder seg til klager

 • Sekretariatet kommuniserer med klient pr. post og sender ikke ut brev etc. i saken pr. e-mail.

 • Sekretariatet selekterer ut de bevis som følger en sak til nemnda.

 • Nemndas beslutning er ikke bindende for partene

 • Den som vinner frem med sin sak får ikke tilkjent omkostninger til seg selv ved å føre saken

 • Den som vinner frem med sin sak får ikke dekket utgifter til advokat etc.

 • Saksbehandlingstiden kan passere 1 år i samme sak når sekretariatets tidsbrud medregnes.

 • Dersom du gis medhold i nemnda, og motparten bringer saken inn for domstolen, dekker bare nemda din motparts advokatomkostninger om du taper saken. Kostnader til egen advokat må du dekke 100% selv, uavhengig av resultat. Det beror på oppdragsavtalen mellom deg og din advokat.

 • Skriftlig saksbehandling er ofte mer tidkrevende, og ikke minst fordyrende i forhold til muntlig vitneførsel og partsforklaring i en domstol.


Saksbehandlingen til nemnda er ikke lovregulert, slik som saksbehandlingen i offentlige organer eller domstoler.

Dersom klager ønsker en muntlig bevisføring i en tvistesak, er Finansklagenemnda lite egnet for å behandle saken.
Dersom man ønsker å redusere prosesskostnadene til egen advokat, vil ofte Forliksrådet være gunstigere alternativ til å behandle tvistesaken, i stedet for bringe saken inn for Finansklagenemnda.


Statistikk Finansklagenemnda

Dersom du vurderer å bringe inn en sak for Finansklagenemnda kan man sjekke i nemdsregisteret om det er tilsvarende saker som er behandlet tidligere, og hvordan utfallet er i de ulike sakene.


Nemndas praksis kan du lese her.

Ved å se på resultatene av nemnas avgjørelser i tilsvarende saker får du en god oversikt mht. sjansen for å vinne frem, og ikke minst vurdere kostnadene knyttet til en skriftlig saksbehandling kontra muntlig saksbehandling i Forliksrådet!

Dersom du har rettshjelpsforsikring er denne ofte begrenset, og for mange vil den ikke dekke først behandling i Finansklagenemnda og deretter en ankesak for tingretten. Dette bør man vurdere før man ingangsetter en klagebehandling.


Artikkelen gir uttrykk for skribentens holdninger.


Du kan lese mer om rettshjelp her: https://www.okonomiadvokat.no/rettshjelp


Du kan lese mer her om våre kurs: https://www.okonomiadvokat.no/kurs


Comentarios


bottom of page