top of page
Advokat Roy Nordli

Bank og finans

Økonomiadvokat er advokater med økononomikompetanse.

 • 30 minutter
 • Moi Næringshage|Lyngdal|Egersund

Tjenestebeskrivelse

Økonomiadvokat bistår næringsdrivende og privatpersoner med juridiske problemstillinger innenfor bank & finans. Våre advokater har erfaring som banksjef, økonomisjef, og revisjonssjef, og forstår hvordan bank og finanssektoren fungerer, og hvordan de tenker når de ønsker å ivareta egne rettigheter. I løpet av de siste 15 årene har vi hjulpet tusenvis av kunder til å få tilbake penger ifm. investeringer i bl.a. Acta fond og andre fond solgt av bankene i Norge. Videre har vi avdekket hvitvasking hvor norske banker har hatt en nøkkelrolle. Bistand kan være: - Hvitvaskingsregler og opplæring - Krav fra banker om tvangssalg - Krav fra banker om inkasso som er bestridt - Kausjonsansvar som bestrides - Valuta - Låneavtaler - Finansiering og forhandling med banker - Refinansiering av lån - Garantier - Restrukturering og insolvens - Tvangsakkord - Bistand ifm. konkurser hvor banken er panthaver og tar alt! - Bistand i konkurser hvor bankene er motpart - Tvangssalg av fast eiendom - Svindel ifm. bruk av kredittkort - Saker for Finansklagenemnda - Bistand med søknad om rettshjelpsdekning - Kontakt med Finanstilsynet og Økokrim - Bank- og finansrettslige tvistesaker - Bedriftsrådgivning knyttet til bank og finans - Reskontro prinsippet ifm. erstatninger for styret - Revisorloven - DNB regnskap og andre systemer - Ledelsessystem Dersom privatpersoner har en tvistesak med bank eller en finansinstitusjon, og ønsker bistand fra advokater, kan de fleste få innvilget inntil kr. 100.000,- i rettshjelpsdekning. Det gjøres fradrag for egenandel med kr. 4.000 pluss 20% av overskytende.


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å flytte eller endre en time.


Kontaktinformasjon

 • Moi Næringshage

  Stasjonsveien 7, Moi, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Lyngdal

  Fiboveien 2, Lyngdal, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Egersund

  Nytorget 5, Egersund, Eigersund, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no


bottom of page