top of page
Økonomiadvokat Roy Nordli om digitale tjenester

DIGITAL SAMHANDLING MED ØKONOMIADVOKAT

Saksbehandling

Vi benytter oss av elektronisk sakssystem, med integrasjon mot Microsoft  365. Vår portalløsning sikrer to-veis dokumentutveksling, og har sikker pålogging for våre kunder gjennom bruk verifisering ved pålogging. 

Våre klienter logger følgelig på egen klientportal, som er en vesentlig faktor for effektiv kommunikasjon mot våre kunder.

Våre klienter kan gis tilgang til dokumentasjon som utarbeides, samt laste opp egen dokumentasjon. Uten bruk av postgang. Klient logger seg på med sikker audentisering for å lese dokumenter.

Vi er opptatt av tett dialog med våre klienter, og benytter derfor i stor grad telefon og ikke minst digitale møter i stedet for e-mail når det er hensiktsmessig.

Ved å benytte elektronisk saksbehandling, samt at alle dokumenter signeres elektronisk, vil våre klienter bidra til å redde skogene våre og spart planeten for ekstra avfall og utslipp av klimagasser.

Videomøter med klient

Vi setter opp løpende videomøter med klienter for å utveksle informasjon, gi oppdateringer, eller diskuttere videre arbeidsoppgaver.

Av oppdragsavtaler mellom advokat og klient anbefaler også Advokatforeningen at e-mail etc. faktureres med 1/4 dels time.

Vår erfaring er at det kan være mer kostnadseffektivt å gjennomføre løpende videomøter om saken, i stedet for å sende e-mail mellom advokat og klient. Derav har vi tilrettelagt for bruk av videomøter, når klientene ønsker dette. Dette er opp til klienten selv å avgjøre.

En annen fordel med videomøter er at flere personer kan delta, uten å måtte reise til vårt kontor.

 

Videomøter kan gjennomføres via PC, mobil eller nettbrett. Link blir evt. utsendt via e-mail.

 

 

 

 

bottom of page