top of page
Roy Nordli i Økonomiadvokat tilbyr Management for hire i juridisk avdeling eller økonomiavdelingen.

Økonomiadvokat
Management for hire - Juridisk rådgiver

Doctor screams and yells at the poor scared and disconsolate nurse. Concept of bullying on
Doctor screams and yells at the poor scared and disconsolate nurse. Concept of bullying on

Arbeidsrett

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat og økonomi innen: 

 • Ansettelse

 • Avskjed

 • Oppsigelser

 • Nedbemanning

 • Varsling etter arbeidsmiljøloven

 • Implementering av varslerportal

 • ISO45001 Arbeidsmiljøleder

 • Trakassering og mobbing

 • Lydopptak og lojalitetsplikt

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

bitcoin

Bank og finans

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, økonomisjef og banksjef innen bl.a.:

 • Kausjonsansvar

 • Tvangssalg

 • Pengetkrav

 • Cryptovaluta

 • Bitcoin - Etherum 

 • Låneavtaler

 • Restrukturering og insolvens

 • Konkurs

 • Klage Finansklagenemnda

 • Refinansiering gjeld i bank

 • Garantiansvar banker

 • Fohandling med banker

 • Valuta

 • Finansielle produkter, derivater

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

Aksjedata
Hand holding the keys for a big custom made luxury house for sale, house of dream in the s

Bygg og eiendom

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, byggeprosjekter, eiendomsmegler, banksjef og innen bl.a.:

 • Bankgarantier ifm. nybygg

 • Byttetvister

 • Byggetillatelser

 • Eiendomsutviklingsprosjekter

 • Plan og bygningsrett

 • Erstatningsansvar for ansvarshaver iht. bygg- og anleggsloven

 • Byggesøknader

 • Nabovarsling

 • Eiendomsprospekt

 • Opplæring ansvarstett iht. plan- og bygningsloven

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

Erstatningsrett

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, økonomisjef, revisjonssjef og banksjef innen bl.a.:

 • Erstatningssaker 

 • Pengekrav

 • Forhandlinger erstatningssakr

 • Økonomiske vurderinger og analyser

 • Styreansvar

 • Revisoransvar

 • Regnskapsføreransvar

 • Krav mot det offentlige

 • Brudd på ansvarsretten iht. plbl

 • Yrkesskadeerstatning

 • Krav mot banker

 • Rettshjelpsdekning forsikringsselskap

 • Skattemessig fradrag tap

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

Portrait happy woman exults pumping fists ecstatic celebrates success under a money rain f
Businessman feels stressed when filed for bankruptcy, bankruptcy and execution concept..jp

Konkursrett

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, bostyrer, eiendomsmegler og banksjef innen bl.a.:

 • Bistand til styreleder og aksjonærer i konkurs

 • Oppbud i insolvente og solvente selskaper

 • Overdragelse av erstatningskrav

 • Vurdering av bostyrer

 • Vurdering av borevisor

 • Forhandling med kreditorer

 • Styreansvar i konkurs

 • Skattemessig fradrag for konkusdebitor

 • Merverdiavgift og refusjon for konkursdebitor

 • Regnskapsanalyser 

 • Gransking av økonomisk kriminalitet og utroskap forut for konkur

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

GDPR - Personvern

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, bostyrer, kurs i personvern/GDPR og banksjef innen bl.a.:

 • Personvern 

 • Personvernombud

 • Kartlegging av GDPR-system

 • Implementering av GDPR-system

 • Risikovurderinger GDPR-forordningen

 • Erstatningsansvar brudd GDPR

 • Personvern opplæring

 • Klager til Datatilsynet

 • Avviksmelding Datatilsynet

 • Erstatningskrav ad. brudd på GDPR/personvern

 • Internrevisjon av GDPR-system

Vi tilbyr også kurs i GDPR og personvern. Les mer her.

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

GDPR - the child is photographed from a smartphone, the image on the screen is hidden behi
New York-kontoret

Selskapsrett

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, bostyrer, kurs i selskapsrett og banksjef innen bl.a.:

 • Selskapsjuss

 • Etablering av AS, NUF, Samvirke

 • Truster i Skatteparadis - etablering

 • Fusjoner og fisjoner

 • Skatterett for selskaper

 • Avvikling av selskaper

 • Rapportering Altinn 

 • Årsoppgjør og årsregnskap

 • NOKUS reglene, selskaper i skatteparadis

 • Generalforsamling

 • Aksjonær rettigheter

 • Styreansvar

 • Due Diligence

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

Sjørett

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, internasjonal shipping, reder og banksjef innen bl.a.:

 • Sjøretten og maritim juss

 • Forsikringskrav

 • Kontraktsbrudd 

 • Certerpartier

 • Konnossement

 • Arbeidskontrakter

 • Petroleumskontraktsrett

 • Erstatningssaker ifm. reparasjoner

 • Forsikringsoppgjør

 • Oppsigelser

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

Fartøy på sjøen
Tax reduction and deduction for businesses and individuals. Concept with hand turning knob

Skatterett

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, bostyrer, kemner, økonomisjef og banksjef innen bl.a.:

 • Skattemessige fradrag kostnader i konkurs

 • Skattemessig fradrag av svindel

 • Skatt for selskaper i Norge, konserner

 • Skatt på Crypto valuta, bitcoin etc.

 • Imøtegåelse skattekrav fra Skatteetaten

 • NOKUS reglene om selskap i skatteparadis

 • Internasjonal skatterett

 • Bokettersyn fra Skatteetaten

 • Skatt på firmabil, bil i næring

 • Jobbreiser og skatt

 • Skatt for utenlandskeide selskaper 

 • Skatteavtaler med lavskatteland 

 • Skatteparadis, opprettelse Truster og selskaper

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

Økonomisk kriminalitet

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, bostyrer, kemner, økonomisjef og banksjef innen bl.a.:

 • Offentlig ansatte involvert i korrupsjon

 • Korrupsjon for å berike seg selv eller andre

 • Bestikkelser i form av penger eller tjenester

 • Regnskapskriminalitet - skjules i regnskaper

 • Konkurskriminalitet - oppbud i solvente selskap

 • Bedrageri, fiktive fakturaer og pengekrav

 • Inkassoselskaper som inndriver uriktige krav

 • Underslag av eiendeler i selskaper

 • Utredning og dokumentasjon

 • Bankers medvirkning til tapping av selskaper

 • Revisor og regnskapsførere som medvirker til korrupsjon eller skjuler korrupsjon 

 • ISO37001 Anti-korrupsjon

Vi tilbyr også kurs i økonomisk kriminalitet. Les mer her.

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

regnskapsfører
A folder and german word for debt collection.jpg

Inkasso

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, bostyrer, kemner, økonomisjef og banksjef innen bl.a.:

 • Uberettigede inkassokrav

 • Klage brudd på god inkassoskikk

 • Oppfølging Finstilsynet brudd på inkassoloven

 • Utleggsforretning av namsmannen som er feil

 • Direkte inkasso fakturakrav tvangsfullbyrdelsesloven

 • Skattemessige forhold inkassogebyr og omkostninger

 • Klagesaker til Finansklagenemnda

 • Forliksklage ifm. bestridt inkassokrav

 • Utleggsforretning tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 f

 • Klage på namsmannens saksbehandling av utlegg

 • Inkassorutiner egen virksomhet

 • Inkasso og skattemessig fradrag inkassokrav

 • Klage Datatilsynet uberettiget kredittsjekk

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

Økonomisaker - straff

Økonomiadvokat har konsulenter med kompetanse og erfaring som advokat, bostyrer, kemner, økonomisjef og banksjef innen bl.a.:

 • Uriktige skattekrav fra Skatteetaten

 • Politisaker vedrørende økonomisk kriminalitet

 • Avdekking av forfalsket bevis overfor politiet etc

 • Uriktige vitneforklaringer overfor politiet

 • Analyser av regnskapskriminalitet og tapping

 • Anmeldelser hvitvasking til Økokrim

 • Varsling til Skatteetaten mva og skattebedrageri

 • Økonomisaker generelt - erstatningsansvar etc.

Kontakt oss om du ønsker innleie av juridisk rådgiver til din juridiske avdeling.

Colleagues are discussing issues related to lawsuits and counseling to fight lawsuits in c
bottom of page