top of page

Tidspunkt fastsette når det er 15 påmeldte

|

Webinar ansvarsrett plbl Roy Nordli

Kurs for byggfirma, entreprenører og privatpersoner som søker kommunen om tiltak etter plan- og bygningsloven

Høyesterett har innført erstatningsansvar for alle som påtar seg ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven. Dette gjelder også privatpersoner som søker privat. Tidligere deltaker uttaler at webinaret er et "must" for alle som tar på seg ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven.

Kurs for byggfirma, entreprenører og privatpersoner som søker kommunen om tiltak etter plan- og bygningsloven
Kurs for byggfirma, entreprenører og privatpersoner som søker kommunen om tiltak etter plan- og bygningsloven

Tid og sted

Tidspunkt fastsette når det er 15 påmeldte

Webinar ansvarsrett plbl Roy Nordli

Gjester

Om arrangementet

Høyesterett har innført nytt privatrettslig erstatningsansvar for selskap med ansvarsrett ifm. brudd på plan- og bygningsloven, og kommer i tillegg til det offentligrettslige ansvaret.

Som eneste firma i Norge tilbyr vi webinar hvor regelendringene gjennomgås. Det legges opp til aktiv deltakelse og spørsmål under veis. Begrenset antall deltakere. Kurset har vært avholdt månedlig siden mai 2021, og arrangeres løpende. Når det er minst 15 påmeldt blir det fastsatt kursdato som formidles til de påmeldte. Evaluering fra tidligere deltaker (se flere nedunder):

        "Jeg opplevde det som veldig informativt og  foredragsholder klarte og holde et språk som jeg forstod, og

                    hadde konkrete eksempler der man kunne kjenne seg igjen i. Anbefales"

Formål:

 • Gjennomgang av nye regler vedrørende erstatningsansvar for de som har hatt, eller får ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven, samt for deres underleverandører.
 • Bidra til at virksomhetene setter fokus på arbeidet med å innføre nye rutiner for å unngå  erstatningskrav og de kostnader som lange rettslige prosesser medfører, samt gjennomfører egnede opplæringstiltak internt.
 • Gjøre ansatte i plan- og bygningsetaten bevisst på deres rolle for å unngå rettslige prosesser.
 • Gjøre private aktører som er søker etter plan og bygningsloven bevisst på deres rolle slik at de unngår et senere erstatningsansvar ved salg av eiendommen

Målgruppe for webinaret:

 • Privatpersoner som er søknadsansvarlig for tiltak etter plan- og bygningsloven
 • Ledelsen, styret og ansatte  i bygge- og anleggsbransjen, entreprenørfirma, tømrerfirma, arkitektfirma, elektrikerfirma, rørleggerfirma mv. som er  gitt ansvarsrett, eller skal søke om ansvarsrett iht. plan- og  bygningsloven.
 • Underentreprenører og underleverandører til selskaper med ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven.
 • Kvalitetsansvarlig og risk manager i ovennevnte selskaper.
 • Kvalitetsrevisor i ovennevnte selskaper.
 • Kontraktsansvarlig i ovennevnte selskaper.
 • Ansatte i kommuner som jobber med plan- og bygningsloven, herunder gir råd, veiledning og oppfølging.
 • Rådgivere til selskaper med ansvarsrett.

Utbytte for deltakerne: 

Brudd på ansvarshavers plikter (søker, prosjekterende, utførende og  kontrollerende) kan sanksjoneres med både bøter og fengsel. Nytt er at  brudd på ansvarshavers plikter kan medføre erstatningsansvar for  formuestap overfor 3. mann. Før byggesaksreformen i 1995 var slikt  ansvar uaktuelt. Viktige tiltak for å unngå erstatningsansvar er å  kjenne til regelverket, samt ha gode kvalitetsrutiner. 

Evaluering av utbyte fra noen tidligere kursdeltakere:

Avd. leder byggesak Consult Gruppen AS:

Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10

Total oppleving av webinaret: "Svært nyttig"

Maskinentreprenør grunnarbeider: "Meget lærerikt"

Artikekt Hem:

Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10

Total oppleving av webinaret:

Webinaret er et "must" for alle som tar på seg ansvarsrett i henhold til plan og bygningsloven.

Dagllig leder Øverås, Complett Bygg AS:

Faglig utbytte: 10 av 10, formidling av innholdet: 10 av 10

Total oppleving av webinaret:

Jeg opplevde det som veldig informativt og  foredragsholder klarte og holde et språk som jeg forstod,

og hadde  konkrete eksempler der man kunne kjenne seg igjen i. Anbefales.

Foreleser: Økonomiadvokat & Diplomøkonom Roy Nordli. Roy Nordli har bl.a. bistått i sak som gjelder Statens Vegvesen, og hvor de sendte usladdet bilde ti avvis etter kontroll. Saken vil trolig få stor betydning for Statens Vegvesen sin praksis i forhold til GDPR, og saken kan du lese i Yrkesbil.no - Norges største fagblad for Yrkessjåfører som også har krav på personvern! 

Roy Nordli er også foreleser i økonomisk kriminalitet ved Universtitetet i Sørøst-Norge, og er også foreleser på kurset klientmidler for regnskapsførere og revisorer.  

Forkunnskaper:

Kurset krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på de praktiske problemstillingene regelendringene medfører.

Påmelding:

Klikk på "svar på invitasjon" knappen nedunder.  Begrenset antall deltakere. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen rett til refusjon.

Påmeldingsfrist: 24 timer før oppstart.

Varighet: 3 1/2 time inklusiv lunsj. 

Pris:  Kr. 3.500,- pr. person. 

Ta med 2 personer gratis! 

Påmeldte som abonnerer på avisen Lister gis 50% rabatt på for ytterligere 4 personer fra samme firma, dersom de klipper ut vår annonse i avisen Lister den 25.06.2022, og medbringer annonsen på kurset. 

Kursbevis er inkludert:

Kursbeviset dokumenterer lovpålagt opplæring iht. forskrift og organisering, ledelse og medvirkning § 8-1, samt internkontrollforskriften § 5.

Bedriftsinterne webinar:

Webinar kan også gjennomføres som bedriftsinterne webinar etc. Ta kontakt om det er aktuelt.

Kjøp av digitale kurs og webinar er personlig og knyttes til den påmeldte

Utvidet kurs tilbys også sammen med Ambita;

Kurset Fallgruver i bygg og entreprenørbransjen tilbys gjennom vår samarbeidspartner JUC.no for de som ønsker en kombinasjon av teori og praktisk verkøy.

Hyttestriden i Larvik er eksempel på virkigheten av sette seg inn i nytt regelverk. Se siste kapittel i saken her!

Dele dette arrangementet

bottom of page