top of page

Kursdato fastsettes når det er 15 deltakere

|

Webinar økonomisk kriminalitet Roy Nordli

Kurs i økonomisk kriminalitet for regnskapsførere, styre og ledere

Økonomisk kriminalitet - definisjon, incentiver, regnskapsmanipulering, risiko for straff, praktiske eksempler gjennomgås på kurset.

Kurs i økonomisk kriminalitet for regnskapsførere, styre og ledere
Kurs i økonomisk kriminalitet for regnskapsførere, styre og ledere

Tid og sted

Kursdato fastsettes når det er 15 deltakere

Webinar økonomisk kriminalitet Roy Nordli

Om arrangementet

Regnskapsførere og revisorer kan bli involvert i økonomisk kriminalitet på flere måter, og kurset vil gi deltakerne god oversikt over juridiske og praktiske problemstillinger knyttet til bruk av regnskaper knyttet til økonomisk kriminalitet. 

Økonomiadvokat Roy Nordli er gjesteforelser innen fagområdet økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sørøst Norge (USN).

Nordli er opptatt av å gi både teoretisk og praktisk opplæring for revisor,- og økonomistudenter knyttet til økt forståelse av koblingen mellom regnskapsfaget og uttaler at:

Økonomisk kriminalitet og regnskapsmanipulasjon er som hovedregel er to sider av samme sak!

Eksempel på konsekvenser av regnskapsmanipulasjon er Wirecard konkursen i 2020 etter at det ble klart at 20 milliarder euro av kundenes penger skulle ha vært på kontoer som ikke fantes. Skandalen er en av de største tilfellene av regnskapssvindel i Europa, og har blitt omtalt som «Tysklands Enron».

EY  var regnskapsfører for Wirecard, og oppdaget ikke at halvparten av  selskapets rapporterte inntjening, samt milliarder av bokførte  kontantverdier rett og slett ikke eksisterte.

NRK har laget program om Wirecard skandalen som du kan se her. 

Formål:

Gi en oversikt over temaet Økonomisk kriminalitet

 • Definisjon av økonomisk kriminalitet
 • Se på hvilke incentiver som foreligger mht. involvering i økonomisk kriminalitet
 • Forklare regnskapsmanipulering som del av økonomisk kriminalitet
 • Vurderinger av risiko for traff som følge av økonomisk kriminalitet
 • Praktiske eksempler hvor regnskaper benyttes som forutsetning for økonomisk kriminalitet

Målgruppe for kurset:

 • Ledelsen, styret og ansatte  i selskaper og offentlig forvaltning
 • Kvalitetsansvarlig og risk manager i ovennevnte foretak
 • Kvalitetsrevisorer
 • Regnskapsansvarlige
 • Revisorer

Innhold:

 • Hvem kan bli involvert i økonomisk kriminalitet?
 • Hvem rammes av økonomisk kriminalitet?
 • Hvorfor involvers i økonomisk kriminalitet?
 • Viktige faktorer i økonomisk kriminalitet
 • Regnskaper og økonomisk kriminalitet
 • Revisor og økonomisk kriminalitet
 • Straffeansvar

Evaluering fra noen tidligere kursdeltakere:

Tidligere deltakere har gitt utrykk for stor nytteverdi, og at det gav dem økt forståelse av hva økonomisk kriminalitet er, og sammenhengeng med regnskaper.

Kursansvarlig:Økonomiadvokat & Diplomøkonom Roy Nordli.Forkunnskaper:

Kurset krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på både praktiske case og juridisk teori.

Påmelding:

Klikk på "svar på invitasjon" knappen nedunder.  Begrenset antall  deltakere. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen rett til  refusjon.

Påmeldingsfrist: 24 timer før oppstart.

Pris for 4 timers kurs inklusiv lunsj: Kr. 3.500,-

Kursbevis er inkludert:

Kursbeviset dokumenterer lovpålagt opplæring iht. forskrift og  organisering, ledelse og medvirkning § 8-1, samt  internkontrollforskriften § 5.

Bedriftsinterne kurs:Kurset kan også gjennomføres som bedriftsinterne kurs. Ta kontakt om det er aktuelt.

Kjøp av digitale kurs og webinar er personlig og knyttes til den påmeldte

Dele dette arrangementet

bottom of page