top of page

Kursdato fastsettes når det er 10 påmeldte

|

Webinar klientmidler Roy Nordli

Kurs regelverk klientmidler for regnskapsførere mv

Verdens største forsikringsselskap saksøkte et mindre regnskapsfirma i Bergen for 10 millioner kroner, som deres advokatkunde hadde underslått av egen klient. Forsikringsselskapet anførte at regnskapsfører hadde opptrådt uaktsomt og derfor måtte betale. Roy Nordli er kursholder.

Kurs regelverk klientmidler for regnskapsførere mv
Kurs regelverk klientmidler for regnskapsførere mv

Tid og sted

Kursdato fastsettes når det er 10 påmeldte

Webinar klientmidler Roy Nordli

Gjester

Om arrangementet

Gjennom vårt virke som advokat i over 20 år har vi registrert at mange revisorer og regnskapsførere ikke kan regelverket knyttet til behandling av klientmidler for advokater godt nok, og har sammenheng med at regelverk klientmidler ikke inngår som del av opplæringen på Universitetet. Som for styreansvar og entreprenørbransjen, har nå domstolene startet med å behandle erstatningskrav mot regnskapsfører for at regnskapet ikke er a jour, eller regnskapsfører ikke følger kravene i andre lover enn regnskapsloven. Dette er ny rettsutvikling i Norge. 

Som eneste firma i Norge tilbyr vi kurs om dette regelverket og nyere rettspraksis. Det legges opp til aktiv deltakelse og spørsmål under veis. Kurset gir deltakerne praktiske tips. Begrenset antall deltakere. Kurset har vært avholdt månedlig siden mai 2021, og arrangeres løpende. Når det er minst 15 påmeldt blir det fastsatt kursdato som formidles til de påmeldte. Evaluering fra tidligere deltaker (se flere nedunder):

Formål:

 • •Gi ledere og ansatte i regnskapsbransjen, revisjonsbransjen etc. gjennomgang av regelverk knyttet til regnskapsmessig håndtering av klientmidler for advokater, revisorer etc.
 • •Hjelpe virksomheter med klientmidler å innføre nye rutiner og kultur for å redusere risikoen for erstatningskrav, og de merkostnadene som rettslige prosesser medfører.
 • Forebygge erstatningsansvar for regnskapsførere som påtar seg oppdrag for advokater

Målgruppe for webinaret:

 • Autoriserte regnskapsførere
 • Statsautoriserte revisorer 
 • Ledelsen, styret og ansatte i regnskap- og revisjonsfirma
 • Politi og rettsvesen innen økonomisk kriminalitet
 • Studenter innen regnskap
 • Studenter innen revisjon
 • Studenter innen juss
 • Advokater med klientregnskap
 • Kvalitetsansvarlig og risk manager i ovennevnte selskaper.
 • Kvalitetsrevisor i ovennevnte selskaper.

Utbytte for deltakerne:

Brudd på regelverket knyttet til klientmidler kan sanksjoneres med både bøter og fengsel for regnskapsføre og andre som bryter sine plikter. Viktige tiltak for å unngå erstatningsansvar er å  kjenne til regelverket, samt ha gode kvalitetsrutiner. Regnskapsførere som tar kurset vil trolig ta mye bedre betalt for sine tjenester som gjelder oppdrag for advokater som har klientmidler! 

Evaluering av utbyte fra noen tidligere kursdeltakere:

Autorisert regnskapsfører: 

Faglig utbytte: 8 av 10 (må lese meg opp litt mer selv i etterkant, men det er egentlig helt topp)

Formidling av innholdet: 10 av 10

Oppsummering av webinaret: 

"Veldig lærerikt og informativt. Faglig dyktig foreleser. Klart og viktig budskap. Gode tips, og jeg har nå masse å lese meg opp på i sommer (advokatforskriften). Jeg skulle ønske at jeg hadde tatt dette kurset før jeg påtok meg oppdraget."

Foreleser: Økonomiadvokat & Diplomøkonom Roy Nordli. 

Roy Nordli fikk bevilling som Autorisert Regnskapsfører fra Finanstilsynet i 2000.  Fra 1994 til 1999 var Nordli registrert i Kreditt tilsynet som regnskapsfører. Nordli fikk advokatbevilling i 2004, og er utdannet Cand Jur fra Universitetet i Bergen. Nordli har bl.a. regnskap og selskapsrett som spesialfag. 

Roy Nordli har bl.a. bistått i sak som gjelder Statens Vegvesen, og hvor de sendte usladdet bilde ti avvis etter kontroll. Saken vil trolig få stor betydning for Statens Vegvesen sin praksis i forhold til GDPR, og saken kan du lese i Yrkesbil.no - Norges største fagblad for Yrkessjåfører.

Roy Nordli underviser også i Økonomisk kriminalitet for studenter innen revisjon- og regnskap på Universitetet i Sørøst-Norge, og er et kurs som anbefales i tillegg til dette kurset. Les mer her. 

Forkunnskaper:

Fordelaktig at man kan debet og kredit, og forstår hva et regnskap er. Kurset fokuserer også på de praktiske problemstillingene regelendringene medfører.

Påmelding:

Klikk på "svar på invitasjon" knappen nedunder.  Begrenset antall deltakere. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen rett til refusjon.

Påmeldingsfrist: 24 timer før oppstart.

Pris for 3 1/2 timers kurs inklusiv lunsj:  Kr. 3.500,-

Kursbevis er inkludert:

Kursbeviset dokumenterer lovpålagt opplæring iht. forskrift og organisering, ledelse og medvirkning § 8-1, samt internkontrollforskriften § 5. Regnskapsførere og revisorer kan søke om å få det godkjent som lovpålagt etterutdanning. 

Bedriftsinterne webinar:

Webinar kan også gjennomføres som bedriftsinterne webinar etc. Ta kontakt om det er aktuelt.

Kjøp av digitale kurs og webinar er personlig og knyttes til den påmeldte

Dele dette arrangementet

bottom of page