top of page
Roy Nordli er utleid konsulent fra Økonomiadvokat

Om Økonomiadvokat

Økonomiadvokat har 20 års erfaring med kompliserte saker, og tilbyr alle kunder gratis konsultasjon før det inngås noen avtale.

Eiendomsmegler Økonomiadvokat

Advokat
Økonomiadvokat

Byggesøknad Økonomiadvokat

​Økonomiadvokat er autorisert av Finanstilsynet til å påta seg alle typer eiendomsmegleroppdrag.
 
Advokat Roy Nordli er faglig anvarlig eiendomsmegler hos oss (bevilling av Finanstilsynet i 2005). 

Som eiendomsmegler er vi forpliktet til å stille sikkerhet overfor våre kunder, og har derfor egen forsikring for eiendomsmegling på 45 millioner kroner. 

Vi benytter oss av digitalt eiendomsoppgjør, som sikrer effektiv  samhandling mellom kjøper, selger og deres bankforbindelser, helt uavhengig bosted. Skjøter og pantedokumenter sendes elektronisk til tinglysing, og signeres via bank ID av både selger og kjøper. 

Vi bistår med økonomisk oppgjør og privat salg av følgende type eiendommer:

* Hytte
* Enebolig
* Næringseiendom
* Gårdsbruk

I markedsføringen benytter vi oss av de største og beste profileringspakkene til Finn.no, noe som gir 150% større enn dagens annonse - og gir kunden en ekstra synlig boligannonse.

 

Potensielle kunder får tilgang til 3D program for å analysere solforholdene på eiendommen fra januar - desember, alle døgnets timer.

Vi benytter oss også av elektronisk budgivning, noe som sikrer både notoritet og effektivitet.

Ta gjerne kontakt om du har en eiendom du ønsker å selge, og vurderer å engasjere en eiendomsmegler til hele/deler av jobben.

Vi er autorisert av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet for å påta oss advokat/prosessoppdrag, samt yte juridisk rådgivning.

I tillegg til fysiske møter med klienter, benytter vi oss også av digitale møter for å kunne være mer fleksibel, samt at det reduserer kostnader og reisetid for de som benytter våre tjenester. ​Noe som både er kostnadsbesparende, og ikke minst miljøvennligt.

Vi samhandler 100% elektronisk med våre klienter, og de blir derfor ikke fakturert for at våre advokater må kopiere papirer, ellers gå på posten! Hos Økonomiadvokat får du i stedet en egen elektronisk postkasse som bare klienten har tilgang til. 

Advokat & Diplomøkonom Roy Nordli er partner/CEO, og har jobbet som advokat siden 2002. Vi samarbeider med advokatfirmaer i bl.a. Oslo dersom det er hensiktsmessig mht. reise og oppmøte i forliksrådet eller ifm. rettsmekling etc.

Økonomiadvokat fokuserer på saker hvor det er fordelaktig å inneha både økonomisk og juridisk kompetanse.

Vårt "utstyr" for å yte klienter advokatbistand er erfaring og kompetanse innen arbeidsrett, bank og finans, bygg & entreprise, eiendomsmegling & oppgjør, erstatningsrett, familierett & arverett, konkursrett & restrukturering, personvern-GDPR, selskapsrett, sjørett/petroleumskontraktsrett, skatterett, strafferett, transportrett lastebileiere, varslingsportal, yrkesskadeerstatning og økonomisk kriminalitet. Advokat Roy Nordli foreleser ved Universitetet i Sørøst-Norge innen økonomisk kriminalitet.

Les mer om vårt "utstyr" under advokat.

Økonomiadvokat bistår privatpersoner og firmaer med utarbeidelse av byggesøknader og tiltak etter plan- og bygningsloven.

Vi benytter digital byggesaksløsning, som omfatter digital innsending av byggesøknader, nabovarsling og planvarslinger til kommunen.

I forbindelse med byggesøknader kan vi bistå med innhenting av digitale kartdata, terrengmodeller og flyfoto for alle landets kommuner. Videre innhenter vi nødvendig  eiendomsinformasjon fra kommunen, og benytter elektronisk nabovarsling ifm. tiltak. 

Løsningen vi benytter gir også online tilgang til bestilling av matrikkelutskrift, eiendomskart og verdivurderinger, samt oversikt eiere og adresse til nærliggende eiendommer.

Vi bistår næringsdrivende og privatpersoner som ønsker å gjøre en egeninnsats ifm. byggesøknader og utvikling av eiendommer.

KDD og Direktoratet for Byggkvalitet har nå tilpasset varsel om planoppstart slik at vi kan bistå med varsling av mindre reguleringsendringern on-line iht. plbl. § 12-14.

 

Dersom utbygger ønsker å søke kommunen om tiltak etter plan- og bygningsloven, er det anbefalt at man også setter seg godt inn i ansvaret man har etter ulovfestet erstatningsrett, som nå er innført av Høyesterett.

Høyesterett har innført erstatningsansvar for alle som påtar seg ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven. Dette gjelder også privatpersoner som søker privat. Du kan kontakte en advokat for veiledning, eventuelt kan du vurdere å melde deg på vårt kurs for byggfirma, entreprenører og privatpersoner her.

BOOK AVTALE: EGERSUND - MOI - LYNGDAL - VIDEOMØTE

Videomøte
Videomøte

Online videomøte med en advokat

Møte med økonomiadvokat
Møte med økonomiadvokat

Advokat Moi Næringshage, Lyngdal eller Egersund

bottom of page