top of page
Advokat Roy Nordli

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet omfatter korrupsjon og bedrageri mv.

 • 30 min
 • Moi Næringshage|Lyngdal|Egersund

Tjenestebeskrivelse

Økonomiadvokat bistår virksomheter og privatpersoner med juridiske problemstillinger innenfor økonomisk kriminalitet. Avdekking av økonomisk kriminalitet, spesielt knyttet til regnskapsmanipulasjon, krever økonomikunnskap i tillegg til solide juridiske kunnskaper. Advokat Roy Nordli er også utdannet diplomøkonom, og er foreleser innen Økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sør-Øst Norge, samt tilbyr egne kurs i økonomisk kriminalitet. Advokat Nordli har 20 års erfaring med å yte advokatbistand til næringsliv, offentlig forvaltning og privatpersoner som har vært utsatt for økonomisk kriminalitet. Advokat Nordli har i perioden bidratt til avdekking og reduksjon av tap som følge av bedrageri etc. for over hundre tusen privatpersoner og virksomheter. Hva er økonomisk kriminalitet? Økonomisk kriminalitet omfatter økonomisk utroskap, korrupsjon, hvitvasking, regnskapskriminalitet, arbeidskriminalitet og konkurskriminalitet. Har du fått med deg Tysklands største regnskapssvindel? Regnskapsfører for Wirecard oppdaget ikke at halvparten av selskapets rapporterte inntjening, samt milliarder av bokførte kontantverdier rett og slett ikke eksisterte. Se: https://tv.nrk.no/program/KOID21008722 Korrupsjon innebærer ikke nødvendigvis at man mottar en koffert med penger for jobben! Korrupsjon kan likeså være at en styremedlem, leverandør, ansatt, eller andre som: " for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning utøvelsen av stilling, eller utføring av oppdraget " Korrupsjon er i straffeloven § 387 definert som den som: a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag. Er du utsatt for økonomisk kriminalitet kan vi bistå med: - Kartlegging og dokumentasjon - Undersøkelser av faktum - Innrapportering til offentlig myndighet - Utrede grunnlag for krav om erstatning - Bistå med rettslige skritt for å gjenvinne det tapte - Strafferettslige aspekt - Gjennomgang av regnskaper og bankforbindelse - Gjennomgang av selskapsstrukturer - Bistand overfor forsikringsselskap - Gjennomgang og analyser av transaksjoner - Rådgivning og Compliance - Gjennomgang med revisor og skatteetaten - Implementering av ISO 37001 Anti-korrupsjons system - Varslingsportal


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å flytte eller endre en time.


Kontaktinformasjon

 • Moi Næringshage

  Stasjonsveien 7, Moi, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Lyngdal

  Fiboveien 2, Lyngdal, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Egersund

  Nytorget 5, Egersund, Eigersund, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no


bottom of page