top of page
Advokat Roy Nordli

Erstatningsrett

Økonomiadvokat bistår med erstatningssaker, herunder gruppesøksmål.

 • 30 min
 • Moi Næringshage|Lyngdal|Egersund

Tjenestebeskrivelse

Økonomiadvokat bistår næringsdrivende og privatpersoner med juridiske problemstillinger knyttet til erstatningsrett. Advokat Roy Nordli har utredet ersatningssaker på flere milliarder kroner for advokatene i KPMG Law, og underviser også i erstatningsrett. Se kurset på www.juc.no Bistand kan være: - Analyse av erstatningskrav mot deg - Avdekke svake og sterke sider ved motpartens krav - Bistå i forhandlinger om erstatning - Økonomiske vurderinger og analyser av erstatning - Vurdering og organisering av gruppesøksmål - Styreansvar - Revisoransvar - Regnsapsføreransvar - Forsikringselskapers ansvar - Inkassoselskapers ansvar - Erstatning ifm. selskapsrettslige transaksjoner - Krav mot det offentlige - Erstatningskrav mot entreprenører mv. ved brudd på ansvarsretten - Yrkesskadeerstatning - Erstatning mot banker og forsikringsselskap for uaktsom rådgivning - Skattemessige fradrag for tap som kreves erstattet Våre advokater bidro til at 85 000 kunder i Acta reduserte sine tap, og har bistått flere hundre virksomheter og personer ifm. bedrageri fra både selskaper og privatpersoner. Vi har gjennomgått og analysert regnskaper til over 400 selskaper ifm. avdekking og dokumentasjon av pengestrømmer, og har også erfaring i å avdekke regnskapskriminalitet hvor det er benyttet balanseføring av inntekter for dernest å ta pengene fra sine kunder og flytte dem til utenlandske banker. Dersom privatpersoner er utsatt for bedrageri etc. og det er grunnlag for å kreve erstatning, kan de fleste få innvilget inntil kr. 100.000,- i rettshjelpsdekning. Det gjøres fradrag for egenandel med kr. 4.000 pluss 20% av overskytende.


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å flytte eller endre en time.


Kontaktinformasjon

 • Moi Næringshage

  Stasjonsveien 7, Moi, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Lyngdal

  Fiboveien 2, Lyngdal, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Egersund

  Nytorget 5, Egersund, Eigersund, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no


bottom of page