top of page
Advokat Roy Nordli

Konkursrett og restrukturering

Økonomiadvokat med lang erfaring som bostyrer bistår med rådgivning.

 • 30 minutter
 • Moi Næringshage|Lyngdal|Egersund

Tjenestebeskrivelse

Økonomiadvokat bistår næringsdrivende, styremedlemmer og aksjonærer med juridiske problemstillinger knyttet til konkursrett og restrukturering. Vi har advokater med betydelig erfaring fra konkursrett som rådgivere og advokater, men også som bostyrer. Advokat Roy Nordli har vært bostyrer ved Lister tingrett tilbake til samt fast bostyrer ved Jæren tingrett Vi kan tilby juridisk rådgivning til styret etc. både i forkant av konkurstrulser, under konkurstrusler, og evt. under en konkursbethandling. Bistand kan være: - Strategisk og økonomisk rådgivning ifm. restrukturering - Bostyrers oppgaver, styreleders oppgaver - Spørsmål knyttet til personlige kausjoner og pant for virksomhet - Spørsmål om sikkerhetsstillelser - Omstrukturering og salg - Forhandling med kreditorer - Økonomiske analyser og verdivurderinger - Gjeldsforhandling - Tvangsoppløsning - Skyldnerens underskrift på innberetninger - Kreditorutvalg og påvirkning av bobehandlingen - Straffbare forhold knyttet til konkurser - Forhandlinger med banker og finansinstitusjoner - Styreansvar ved ulik behandling av leverandører - Opplæring i reskontro prinsippet som Høyesterett har innført mht. styreansvar. - Inkassosaker - tvangssalg prosess - tvangssalg bolig - Møter med bostyrer - Deltakelse i skiftesamlinger - Konkursbegjæring fra ansatte eller leverandører - Regnskapsgjennomgang og analyser forut for konkurs - Lønnsgarantiordningen ifm. konkurs - Insolvens som vilkår for konkurs - beregninger - Organisering i konsernmodeller for å redusere risiko ved konkurs - Styreansvar i konsernmodeller - Skattemessige forhold ifm. konkurser - Oppfølging i altinn og fradrag for tap i konkurser - Overdragelse av krav og fordringer forut for konkurs til andre selskaper - Bistand til tema omfattet av Konkursrådet.no - Revisor melder fratredelse - Regnskapsfører melder fratredelse - Ambulerende styre for å redusere styreansvar - Styreansvar iht. aksjeloven - Forsikring for styreansvar Bobehandling er regulert av konkursloven, og skal være iht. retningslinjer fra Konkursrådet, som er en avdeling i Justisdepartementet. Frem til det er åpnet konkurs, kommer ikke konkursloven til anvendelse. Etter konkursåpning er jussen mer komplisert, og det er ikke alltid din regnskapsfører eller revisor kan svare på alle spørsmål som dukker opp! Dersom det er økonomiske eller regnskapsmessige spørsmål kan økonomiadvokat vurdere dette sammen med deg, eventuelt med din regnskapsfører eller revisor.


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å flytte eller endre en time.


Kontaktinformasjon

 • Moi Næringshage

  Stasjonsveien 7, Moi, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Lyngdal

  Fiboveien 2, Lyngdal, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Egersund

  Nytorget 5, Egersund, Eigersund, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no


bottom of page