top of page
Advokat Roy Nordli

Selskapsrett

Vi bistår med selskapsrettslige spørsmål for alle selskapsformer.

 • 30 min
 • Moi Næringshage|Lyngdal|Egersund

Tjenestebeskrivelse

Økonomiadvokat bistår virksomheter og privatpersoner med juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til selskapsrettslige problemstillinger, forhandlinger, kontrakter, organisering og etablering. Advokat Roy Nordli er både advokat og diplomøkonom, og har bl.a. selskapsrett og skatterett som spesialfag fra Universitetet i Bergen. Nordli har også som autorisert regnskapsfører gjennom 25 år, jobbet med regnskap og selskaper fra A - Å. Nordli har også erfaring som revisjonssjef. Vi bistår med: - Etablering av selskaper - Vedtekter i AS, SA, BA eller foreninger - Generalforsamling - Aksjonærregnskap - Aksjeoverdragelse - Avvikling av selskaper - Salg av eierandeler i selskaper - NUF selskaper, registrering - Registrering av holdingselskap i skatteparadis - Registrering av holdingselskap i Luxembourg - Fusjoner og fisjoner - Generasjonsskifter - Due Diligence - Egenkapitalvurderinger - Aksjelovens bestemmelser om nærstående - Høyesterettsavgjørelser om vern av minoritetsaksjonærer - Omorganisering av virksomhet - Analyse av regnskaper - Beregning av reelle verdier - Regnskapsregler for selskaper - Erstatningsansvar for styre og daglig ledelse - Entreprisekontrakter - Kreditorutvalg i konkurser hos kunder - Forhandling med banker - Vurdering av regnskaper - Gransking av korrupsjon og bedrageri i regnskaper - Analyse av årsregnskap - Kosmos modellen - Rapportering til Økokrim ifm. bedrageri mv. - Jobbreise lønn - Leie ut bil til eget as - ugyldig innkalling til generalforsamling - tjenstereise arbeidstid - kompensasjon jobbreise - sakkyndig vitne Advokat Roy Nordli har selskapsrett som spesialfag på masternivå, samt utdannet Bachelor i Økonomi med spesialisering i selskapsrett. Økonomiadvokat har samarbeidspartnere innen økonomi og revisjon, og kan bistå med etableringer av selskaper i Luxembourg som kan gir betydelige skattefordeler. Det er i dag over 26 000 NUF selskap i Norge, de fleste med hovedkontor i Luxembourg. Noe som gir betydelige skattefordeler mht. inntektsskatt, utbytteskatt og/eller formuesskatt. De største selskapene i Norge innen forsikring og bank har kontor i Luxembourg, med NUF selskap i Norge. Ofte eier NUF selskapet et DA selskap, som ikke er eget skattesubjekt, og er en lovlig selskapsform og organisering.


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å flytte eller endre en time.


Kontaktinformasjon

 • Moi Næringshage

  Stasjonsveien 7, Moi, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Lyngdal

  Fiboveien 2, Lyngdal, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Egersund

  Nytorget 5, Egersund, Eigersund, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no


bottom of page