top of page
Advokat Roy Nordli

Skatterett

Økonomiadvokat har bl.a. erfaring som både regnskapsfører og kemner.

 • 30 minutter
 • Moi Næringshage|Lyngdal|Egersund

Tjenestebeskrivelse

Økonomiadvokat bistår næringsdrivende og privatpersoner med juridiske problemstillinger innenfor skatteretten. Advokat Roy Nordli har skatterett som spesialfag på masternivå, og har i tillegg utdannelse som diplomøkonom med skatterett som spesialfag. Nordli har også jobbet i flere år som kemner, med inndriving av skatt, og har siden 2002 bistått hundrevis av virksomheter og privatpersoner med skatterettslige spørsmål. Nordli har også på vegne av klient vunnet frem med søksmål mot Skatteetaten, som hadde skjønnslignet klienten. Vi har bidratt til at næringslivet og privatpersoner har fått igjen over 100 millioner kroner i skatt på de siste 20 årene. Bistand kan være: - Skattemessig vurdering av selskapsform - Skatt for virksomhter i Norge - Skatt for virksomheter organisert som NUF med utenlandske eiere - Skatteavtaler med EU - Kildeskatt - Personbeskatning - Innrapportering til Skatteetaten av lovbrudd - Rapportering og vurdering av straffbare forhold - Internasjonal skatterett og skatteregler - Bistand til styre og daglig leder - Balanseføring av inntekter som kan godkjennes av Skatteetaten - Overføring av inntekt til utenlanske eierselskaper - Interne transaksjoner for å unndra beskatning - Juridisk gjennomgang av skattedisposisjoner - Vurdering av regnskapsmessige og skattemessige spørsmål - Beskatning av naturalytelser, reisekostnader mv. - Tvistesaker med skatteetaten - Uriktig ligning - Forhandlinger - Merverdiavgift - Bistand ved bokettersyn - Skatt og avgift ved flytting til Spania - Yrkesskadeerstatning og skatt - Bedriftsrådgivning - Resktontro erstatningsbereg styre - Kvalitetsstyringssystem - Kjørebok firmabil - Tjenestereise og skatt - Hva koster firmabil for arbeidsgiver - Jobbreiser lønn og skatt - Firmabil privat bruk - Servitør lønn - Leasing av bil som privatperson - Skatt ved salg av hytte - Skatt ved salg av fritidsbolig Økonomiadvokat har advokater med erfaring som kemner og økonomisjef, og det er en forutsetning for å forstå skatterettslige problemstillinger som jo er en del av regnskapsreglene som gjelder for privatpersoner og selskaper. Skatten er et produkt av inntekt og regnskapsregler, og er noe som krever økonomforståelse!


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å flytte eller endre en time.


Kontaktinformasjon

 • Moi Næringshage

  Stasjonsveien 7, Moi, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Lyngdal

  Fiboveien 2, Lyngdal, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Egersund

  Nytorget 5, Egersund, Eigersund, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no


bottom of page