top of page
Advokat Roy Nordli

Strafferett økonomisaker

Vi bistår de som er utsatt for straffbare forhold eller tiltalt i sak.

 • 30 min
 • Moi Næringshage|Lyngdal|Egersund

Tjenestebeskrivelse

Økonomiadvokat er forsvarer i økonomiske straffesaker. Det kan være for privatpersoner eller selskaper utsettes for straffbare økonomiske forhold som bedrageri, utroskap etc. Advokat Roy Nordli underviser i økonomisk kriminalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge, er medlem av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, og har utredet over 100 000 sider knyttet til økonomisk kriminalitet, og har avdekket regnskapsførere og revisorer som aktivt har medvirket til økonomisk kriminalitet. Økonomiske straffesaker kan typisk være straffesaker relatert til bedrageri, vinningskriminalitet, underslag, korrupsjon, brudd på aksjeloven, brudd på skatteloven, brudd på regnskapsloven, brudd på hvitvaskingsloven, brudd på bank- finanslovgivningen, bestikkelser i offentlig sektor, medvirkning til økonomiske straffbare forhold, forsikringsbedrageri, uriktig selskapsinformasjon, straffesaker i konkurs samt økonomisk utroskap og regnskapsovertredelser. Bistand kan være: - Rådgivning knyttet til økonomiske straffesaker, eller potensielle straffesaker - Rådgivning knyttet forebygging av økonomiske straffbare forhold - Implementering varslingsportal som også omfatter straffbare forhold - Forsvarer i straffesaker for tingretten - Politianmeldelse mulige straffbare forhold - Politiavhør bistand - Bistandsadvokat - Konkurser og bobehandling - Skatteetaten - Bistand knyttet til hvitvaskingsrutiner - Bistand ifm. varsling til offentlig myndighet - Dialog med Politiet Økonomiadvokat har advokater med erfaring som autorisert regnskapsfører, revisjonssjef, kemner og banksjer, og har lang erfaring med avdekking av økonomisk kriminalitet i næringslivet.


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å flytte eller endre en time.


Kontaktinformasjon

 • Moi Næringshage

  Stasjonsveien 7, Moi, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Lyngdal

  Fiboveien 2, Lyngdal, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Egersund

  Nytorget 5, Egersund, Eigersund, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no


bottom of page