top of page
Advokat Roy Nordli

Varslingsportal mittvarsel

I samarbeid med MittVarsel.no tilbys komplett varslingssystem.

 • 30 min
 • Moi Næringshage|Lyngdal|Egersund

Tjenestebeskrivelse

Økonomiadvokat leverer komplett varslingssystem i samarbeid med mittvarsel.no, og forenkler behandling av alle type varslingssaker i ett og samme system. Det reduserer kostnadene. Advokat Roy Nordli er sertifisert Quality Manager, har arbeidsrett som spesialfag, er advokat og har lang erfaring med implementering av styringssystemer. Det stilles krav til juridiske enheter i offentlig og privat sektor om at de må etablere interne rapporteringsprosedyrer for mottak og oppfølging av kritikkverdige forhold. Krav om varslingsrutiner fremgår bl.a. av arbeidsmiljøloven § 3-6, hvor det heter at arbeidsgiver som del av det systematiske HMS-arbeidet skal etablere rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. Varsling av kritikkverdige forhold kan enten håndteres internt i virksomheten, evt. ved å bruke ekstern advokat som oss. Siden advokater er underlagt lovbestemt taushetsplikt er risikoen mindre for "gjengjeldelse" ved å varsle kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes bl.a.: - Brudd på lover og regler - Brudd på HMS - Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer - Brudd på etiske normer som er bredt forandret i virksomheten - Brudd på ISO-standarder - Brudd på virksomhetens styrende dokumenter - Brudd på instrukser og rutiner - Økonomisk kriminalitet og medvirkning til dette - Miljøkriminalitet - Brudd på arbeidsmiljøloven - Involvering med å sikre økonomisk utbytte av straffbare handlinger, som bistand til innbetaling, skjule, oppbevare, transportere, overføringer via banker til utlandet etc. - Brudd på hvitvaskingsloven - Brudd på whistleblow/varsler loven - Brudd på skatteloven, regnskapsloven, aksjeloven Vi tilbyr varslingstjeneste som oppfyller alle lovpålagte krav til varsling, som er tilpasset lovverk i Norge og EU, bl.a. arbeidsmiljøloven, GDPR, likestillings- og diskrimineringsloven. Informasjon som varsles om er kryptert. Alle får tildelt brukernavn og passord. Det er tilrettelagt for sikker og trygg dialog, og man kan velge å være anonym. Ved å tilrettelegge for varsling, viser styret og ledelsen at de bryr seg om de ansatte. Resultatet viser færre sykemeldinger og godt arbeidsmiljø. Det bidrar til økt lønnsomhet for virksomheten, og er også med på å bygge et godt omdømme. Vi bistår gjerne med å skreddersy løsningen for din virksomhet, som involverer kartlegging av risiko, rutiner for varsling, etiske retningslinjer, saksbehandling og statistikk. Samt opplæring saksbehandling og bruk av mittvarsel.no


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å flytte eller endre en time.


Kontaktinformasjon

 • Moi Næringshage

  Stasjonsveien 7, Moi, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Lyngdal

  Fiboveien 2, Lyngdal, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Egersund

  Nytorget 5, Egersund, Eigersund, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no


bottom of page