top of page

Inkasso

Dersom du mener inkassokravet er feil, eller at god inkassoskikk er brutt, kan Økonomiadvokat bistå.

 • 30 min
 • Moi Næringshage|Lyngdal|Egersund

Tjenestebeskrivelse

Økonomiadvokat bistår næringsdrivende og privatpersoner med juridiske problemstillinger innenfor inkassokrav som er bestridt, herunder klager til namsmannen ifm. bestridte inkassokrav. Våre advokater har erfaring som banksjef, økonomisjef, og revisjonssjef, og forstår hvordan bank og inkassobransjen fungerer, og hvordan de tenker når de ønsker å ivareta egne rettigheter. I løpet av de siste 20 årene har vi hjulpet flere hundre privatpersoner og selskaper som er utsatt for urettmessig inkasso pågang ifm. bestridte krav. Selv om et krav er til inkasso betyr ikke det nødvendigvis at inkasso er lovlig. Det beror på en rekke omstendigheter. Det er ikke krav om at inkassoselskapene selv undersøker berettigelsen av kravene før de tas til inkasso, og mange inkassoselskaper sender bestridte krav til namsmannen for utleggsforretning, for deretter å fortsette med å behandle kravet som inkassosak. Inkasso er komplisert pga. uklart regelverk, og fordi inkasoselskapet representerer en kreditor, og ikke seg selv. Man kan derfor ikke saksøke inkassoselskap for brudd på god inkassoskikk! Bistand kan være: - Gjennomgang grunnlag for inkassosaker - Saker om fraværsdommer for forliksrådet - Saker om fraværsdommer fra namsamnnen - Utleggsforretning av namsmannen av fakturakrav - Klage til Finansklagenemnda - Vurdering av om god inkassoskikk er brutt - Klage til Finanstilsynet på brudd å god inkassoskikk - Klage til kundeombudet om brudd på god inkassoskikk - Skattemessig behandling av inkassokostnader etc. - Bistand overfor inkassoselskap - Forliksklage ifm. bestridte inkassosaker - Opphevelse av utleggssaker - Utleggsforretning iht. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 f - Løyvegarantier og uriktig trekk - Innsigelser overfor inkassoselskaper - Dokumentasjon av inkassosaker - Krav om erstatning for urettmessig inkasso Dersom privatpersoner eller næringsdrivende har opplevd å få et bestridt krav sendt til inkasso, og ønsker bistand fra advokat, kan de fleste få innvilget inntil kr. 100.000,- i rettshjelpsdekning. Det gjøres fradrag for egenandel med kr. 4.000 pluss 20% av overskytende. Økonomiadvokat bistår våre kunder med avklaring av om ditt forsikringsselskap gir rettshjelp i saken, og vi inngår også oppdrag hvor vi garanterer at oppdraget ikke påbegynnes før det er gitt aksept fra ditt forsikringsselskap.


Avbestillingsregler

Vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å flytte eller endre en time.


Kontaktinformasjon

 • Moi Næringshage

  Stasjonsveien 7, Moi, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Lyngdal

  Fiboveien 2, Lyngdal, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no

 • Egersund

  Nytorget 5, Egersund, Eigersund, Norge

  4005 ++ 1110

  kundesenter@okonomiadvokat.no


bottom of page