top of page
Nyheter om juss, Høyesterettsdommer, skatt og finans. Forfatter Roy Nordli

Nyhetsblogg Økonomiadvokat
om juss, Høyesterettsdommer, skatt,  finans økonomisk kriminalitet.

Artiklene er kommentar til rettspraksis mv. Kommentarene gir uttrykk for
skribentens holdning.

Juridiske artikler for ikke-jurister!
 

Artiklene er kommentar til rettspraksis mv. Kommentarene gir uttrykk for
skribentens holdning.

bottom of page