top of page

Statens Vegvesen sendte bilde av yrkessjåfør til avis. Økonomiadvokat kommenterer.

Roy Nordli har bistått lastebileier med klage på Statens Vegvesentil Datatilsynet for brudd på GDPR.


Artikkelen gir uttrykk for skribentens holdninger.


Statens Vegvesen sendte usladded bilde av Morten Severinsen sitt kjøretøy til pressen.


Et av vogntogene til Mortens Severinsens selskap, MST Halden, ble stanset i vektkontroll i Stange kommune i Innlandet i desember 2021. Statens Vegvesen utstede et overlastgebyr på flere tusen kroner, men dette ble klaget på og deretter slettet.


Severinsen ba om bistand fra Økonomiadvokat til å klage Statens Vegvesen inn for Datatilsynet for brudd på GDPR lovgivningen, og fikk der viktig medhold for sitt syn slik Severinsen ser det.


Økonomiadvokat kommenterer artikkel i Yrkesbil om Statens Vegvesen
Reaksjoner på Statens Vegvesen sin praksis med fotografering

Illustrasjonsfoto av kjøretøy stanset i kontroll av Statens Vegvesen.


Statens vegvesen avviste klagen overfor Severinsen, og uttalte at:

som offentlig etat må Statens vegvesen følge regler for hvordan informasjon skal deles
informasjon fra kontrollen, inkludert bilder, anses som nevnt ikke som personsensitiv

Datatilsynet har tatt stilling til fotograferingen


Definisjonen av personopplysninger fremgår av GDPR forordningen. Om bilder svarer Datatilsynet at:

Bilde av et kjøretøy vil som regel inneholde personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til en tredjepart er en behandling som krever rettslig grunnlag

Dette fremgår av GDPR lovgningen, artikkel 6 nr. 1. Det rettslige grunnlaget kan bl.a. være samtykke fra den som avbildes, eller andre almenne hensyn etc.


Severinsen mente at han ikke hadde gitt samtykke til å utlevere bilder til media.


Datatilsynet har ikke behandlet hvorvidt det foreligger rettsig grunnlag da Statens Vegvesen ikke har redegjort for hva de mener er det rettslige grunnlaget i forhold til GDPR lovgivningen.


Datatilsynets vurdering

Datatilsynet regner med at Statens Vegvesen vil holde seg innenfor lovens grenser, og har avsluttet saken. Datatilsynet presiserer imidlertid at


vi har imidlertid myndighet til å undersøke saken på et senere tidspunkt

Statens Vegvesen svarer YrkesBil


YrkesBil har en omfattende reportasje om saken, og artikkelen kan du lese her.


Her kan du også lese svaret fra Statens Vegvesen.Brudd på GDPR kan medføre bøter


Datatilsynet ga Statens vegvesen et overtredelsesgebyr på kr. 400 000 for å ha behandlet personopplysninger til formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet, og for ikke å ha slettet kameraopptak etter 7 dager.

Advokat Roy Nordli presiserer at det ikke er ulolvlig å ta bilder, men bruken kan være ulovlig - dersom ikke selve prosessen med å håndtere bildene er iht. GDPR.


Rettshjelpsforsikring dekker kostnader til advokat


Lastebileiere som driver godstransport på vei har forsikringer som dekker godsansvar, dvs. både transportansvar og speditøransvar.


Lastebileiere bør imidlertid sjekke at forsikringen de har også dekker rettshjelp som dekker lastebileiers kostnader til advokat når det oppstår rettslige tvister, enten ved at lastebileier får krav om erstatning, eller at eksempelvis privatpersoner eller statlige virksomheter behandler personlig informasjon om lastebileier i strid med GDPR/personvern regelverket.


I tillegg er det viktig at rettshjelpsforsikringen også dekker advokatbistand til å imøtegå uberettiget krav fra inkasso-selskaper, samt få vurdert om krav til inkasso er i strid med god inkassoskikk.


Dersom man som privatperson er utsatt for uberettiget inkasso, har man gratis klagerett til Finansklagenemda. Dersom man som privatperson også er lastebileier, så er det unntak for gratis klagerett til Finansklagenemnda. Det eksisterer heller ingen andre klageorgan for lastebileiere som mener seg utsatt for uberettiget inkasso fra inkassoselskaper. Eksempelvis fordi kravet er bestridt. Dersom lastebileieerne ikke har rettshjelpsforsikring som dekker bistand til advokat for å imøtegå et bestridt inkassokrav, ender de fleste opp med å betale! Dette siden lastebileiere, som ikke driver som AS, er personlig ansvarlig for rettidig betaling.Oppsummering av Roy Nordli:


Tiden vil vise hvorvidet Statens vegvesen vil legge om sin praksis med å sende bilder av kjøretøy til pressen, etter at de er stanset i kontroll. I så fall er dette noe som evt. Datatilsynet er rett instans som må ta stilling til lovligheten av dette.


Klager til Datatilsynet kan den enkelte sende inn på www.datatilsynet.no


Nordli har jobbet mye med GDPR og personvern, og har holdt en rekke kurs i temaet for ledere fra næringsliv og offentlig forvaltning i bl.a. Bergen og Oslo, og er også sertifisert Personvernombud av Datatilsynet. Les mer om vårt grunnkurs i GDPR og Personvern her.


Nordli oppfordrer lastebileiere til å forsikre seg om at de har nødvendig og hensiktsmessig forsikringsdekning, herunder rett til dekning av rettshjelp fra advokat.
Comments


bottom of page